Üyelik Koşulları

OasisYoga Bomonti üyeliği yapılmadan ve ilgili hizmet veya üyelik paketi satın alınmadan önce, aşağıdaki üyelik koşullarının okunması gerekmektedir:

1. Üye olmanın ön şartları

Onsekiz yaşını doldurmuş veya onsekiz yaşından küçük olmakla beraber velisi yahut vasisinden yazılı izin belgesi alan ve OasisYoga Bomonti tarafından talep edilen sağlık raporunu edinen herkesin OasisYoga Bomonti üyesi olma hakkı mevcuttur.

2. Üyeliğe hak kazanma

OasisYoga Bomonti üyeliği, online satışlarda satın alınan hizmet veya üyelik paketine ilişkin ‘Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzalanması ve ödemesinin yapılması; doğrudan satışlarda ise OasisYoga Bomonti ile Üye arasında imzalanacak yazılı sözleşmenin imzalanması ve ödemenin yapılması ile gerçekleşir.

Tek seferlik bireysel seans, atölye ve eğitimler yönünden ‘Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin online olarak imzalanması ve ödemenin yapılması; dönemlik üyelik paketlerinde ise, ancak online satış sonrası OasisYoga Bomonti nezdinde yazılı sözleşmenin imzalanması ile OasisYoga Bomonti üyeliği aktive edilir ve üyeliğe hak kazanılır.

3. Üyeliğe haklarının başlangıcı

OasisYoga Bomonti web sitesine veya mobil uygulamasına üye olunup, buradaki ‘Mesafeli Satış Sözleşmesi’ imzalanıp web sitesinde/mobil uygulamada belirlenen bedelin sanal pos uygulaması üzerinden ödendiği ve/veya yazılı sözleşme imzalanarak üyeliğin aktive edildiği anda, sözleşmede belirtilen üyeliğin kapsadığı hizmetlerle ilgili haklar başlar.

Üyelik aktivasyonu yapılmayanların, ‘Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde üyeler için öngörülen haklardan faydalanması mümkün değildir.

4. Üyelik ücretleri

Üyelik ücretleri, OasisYoga Bomonti web sitesinde, mobil uygulamasında yahut işyerinde ilan edilen ve üyelik tarihinde belirlenmiş fiyatlardır.

5. Üyelik ve iptal koşulları

Tek seferlik seanslar ile ilgili satın alınan hizmetlerin, satın alınan gün ve saatte kullanılmaması veya geriye kalan ödemesinin yapılmaması halinde, bu seans ile ilgili hak sona erer. Bu durumda başka bir programa gelinmesi talep edilemeyeceği gibi, yapılan ön ödeme iade edilmez.

Satın alınan paket ve hizmetlerden yalnızca sözleşmeyi imzalayan ve üyelik kaydı oluşturulan kişi yararlanacak olup, üyeliğin devri, başkasınca kullanılması yahut üyelik hakkının miras yoluyla üçüncü kişilere geçmesi söz konusu değildir.

Dersler, stüdyo çalışmaları, etkinlikler ve eğitmenlerle ilgili iptal ve değişiklikler münhasıran OasisYoga Bomonti’nin yetkisindedir. Bu hususlarla ilgili yeni düzenlemeler, iptaller ve değişiklikler Üye’ye stüdyoda duyuru yapılması veya e-posta yolu ile bildirilir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi ve/veya yazılı üyelik sözleşmesinin imzalanması ile Üye, burada yazan tüm yükümlülüklere harfiyen uyacağını ve yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde sözleşmelerde yer alan yaptırımların kendisine uygulanacağını peşinen kabul eder.

Satın alınan tek seferlik hizmetler (seanslar, atölyeler ve eğitimler) yönünden, OasisYoga Bomonti’nin kusurlu davranışları ve bu bağlamda işbu Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hali dışında, üyeliğin dondurulması, sona erdirilmesi veya sözleşmeden cayma hakkı söz konusu değildir. Dönemlik üyelikler yönünden ise ilgili sözleşmenin ve üyeliğin sona erdirilmesi, üyeliğin dondurulması ve sözleşmeden cayma hususlarında, Üye tarafından yazılı olarak imzalanacak Üyelik sözleşmesi ile ekindeki üyelik satış formu hükümleri uygulanır.

6. Kayıt anında verilen bilgiler

Üye, OasisYoga Bomonti’ye kayıt esnasında;

  • Kayıt formu ve sözleşme doldurulurken şahsı ve eğer bir firma adına üye olduysa firması hakkında kesin, doğru ve güncel bilgiler vereceğini,
  • Üye bilgilerini doğru ve güncel olarak muhafaza edeceğini ve bu bilgilerde değişiklik olması halinde bunu OasisYoga Bomonti’ye bildireceğini,

kabul ve taahhüt eder. OasisYoga Bomonti tarafından üyelik bilgilerinde eksik veya yanlışlık bulunduğu tespit edilirse üyelik kaydı silinebileceği gibi, öncesinde yapılan ödemeler Üye’ye iade edilmez.

7. Üye bilgileri, kişisel veriler ve gizlilik

Üyelerin kayıt olurken OasisYoga Bomonti’ye vermiş olduğu bilgiler ve kişisel veriler OasisYoga Bomonti tarafından güvenli bir alanda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde tutulur.

Üyelik bilgileri ve üyelerin kişisel verileri ile ilgili, OasisYoga Bomonti’nin web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan ‘Gizlilik Politikası’ metninin okunması gerekmektedir. OasisYoga Bomonti, sözleşme kapsamında verilen bilgileri ve hakları bu Gizlilik Politikası kapsamında muhafaza edecek ve kullanacaktır.

8. OasisYoga Bomonti mobil uygulaması

Üye, OasisYoga Bomonti tarafından geliştirilen ve uygulama marketlerde “….” İsmiyle yer alan mobil uygulamayı indirecek, ders ve hizmetlere ilişkin kayıtlarını bu uygulamada yer alan barkod üzerinden yapacak ve stüdyolara bu uygulama ve barkod ile girecektir. OasisYoga Bomonti’nin, bu mobil uygulamayı telefonuna yüklemeyen, kullanmayan veya stüdyo, ders, etkinlik vs. girişlerinde talep edilmesi halinde bu uygulamadaki barkodu göstermeyen kişileri stüdyoya ve derslere almama hakkı saklıdır.

9. Elektronik ticari iletiler

Üye, Sözleşmeyi imzalamak suretiyle, OasisYoga Bomonti’ye bildirmiş̧ olduğu her türlü elektronik iletişim adresine OasisYoga Bomonti tarafından bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine onay verdiğini, OasisYoga Bomonti’nin bu iletişim bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağı hususunda bilgilendirildiğini, OasisYoga Bomonti tarafından elektronik ticari iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa veya diğer kamu kurumlarına sunulmak üzere kayıt altına alındığını bildiğini ve elektronik ticari ileti almak istememesi durumunda ……@…...com adresine e-posta ile bildirim yapmak suretiyle mail ve/veya SMS gönderim işlemini iptal edebileceği hususunda OasisYoga Bomonti tarafından bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

10. OasisYoga Bomonti tarafından yapılan bildirimler

OasisYoga Bomonti tarafından ders içerikleri, günleri, saatleri, iptal ve değişiklikler vb. her türlü konuya ilişkin duyurular ve rutin yazışmalar,

  • OasisYoga Bomonti’de bulunan panoda yapılacak ilanla,
  • Üyelerin e-mail adreslerine gönderilmek suretiyle

yapılabilir. Üye, yapılan bir duyuru ile ilgili olarak, ilan panosuna bakmadığını veya e-mail adresini kontrol etmediğini ve bu gerekçeyle hak kaybına uğradığını iddia edemez, buna yönelik bir talepte bulunamaz.

11. Yazılı bildirim ve tebligat

Sözleşmenin imzalanması akabinde OasisYoga Bomonti ve Üye’nin birbirine yapacağı her türlü yazılı bildirim için, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Sözleşme kurulurken bildirilen posta adresi kullanılacaktır. Bu adreslerdeki herhangi bir değişiklik karşı tarafa bildirilmedikçe, söz konusu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılır.

12. Geçerlilik

Bu üyelik koşullarında ve imzalanan sözleşmelerde yer alan herhangi bir hükmün veya bölümün yürütülemez olması veya geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer bölümleri veya hükümleri yürürlükte kalacak ve geçerliliğini sürdürmeye devam edecektir.

13. Yürürlük

Bu web sitesine veya mobil uygulamaya kaydolarak herhangi bir hizmet veya üyelik paketini seçen ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni imzalayan kişi, ilgili sözleşmelerin yanı sıra bu Üyelik Koşulları’nı ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılır.